D-Life Coaching-Harderwijk

"zoek in jezelf en je zult het vinden"

Het eerste contact dat we met elkaar hebben is kosteloos.


de kosten voor e-mail-coaching:

- traject van 10: 100 euro. Dit betreft 10 door mij verzonden e-mails.

- traject van 15: 140 euro. Dit betreft 15 door mij verzonden e-mails.

De ervaring leert dat langer niet nodig is. De periode waarbinnen de e-mails verstuurd zullen worden, zullen we in het eerste gratis contact bespreken.


De kosten voor skype-coaching:

50 euro per uur.  (60 minuten). 


 

De kosten voor een gesprek op locatie / wandelcoach-sessie:

65 euro per 60 minuten.